Posts Tagged: Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa w Kielcach

Protest ws. przeniesienia szkoły

List władz Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach do prezydenta miasta w sprawie planów przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica do budynku na Słonecznym Wzgórzu.

Read more