Protest ws. przeniesienia szkoły

List władz Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach do prezydenta miasta w sprawie planów przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica do budynku na Słonecznym Wzgórzu.

Mieszkańcy osiedla Bocianek protestują przeciwko planom przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 1, mieszczącej się na naszym osiedlu do budynku gimnazjum na Słonecznym Wzgórzu. Zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Wojciecha Lubawskiego. O sprawie głośno się zrobiło w lokalnych mediach.

Swoje niezadowolenie z planów dotyczących naszej szkoły właśnie wyraziły władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, które wysłały do magistratu pismo w tej sprawie. Oto jego treść:

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach działając w imieniu mieszkańców osiedla wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko planowanemu przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. L. Staffa 7 , do budynku na osiedlu Słoneczne Wzgórze.

Naszym zdaniem pomysł ten jest bardzo krzywdzący dla mieszkańców osiedla.

Byłby to kolejny cios zadany naszym mieszkańcom przez władze miasta, biorąc pod uwagę poprzednie decyzje podjęte bez konsultacji społecznej takie jak wybudowanie trasy S 74 z ekranami, likwidacja przystanków autobusowych, ograniczenia związane z dogodnym wyjazdem z osiedla.

Przeniesienie szkoły będzie dodatkowym utrudnieniem dla dziadków najczęściej odprowadzających dzieci do szkoły, którzy zmuszeni będą do pokonywania dużych odległości oraz wzniesień terenu. Nie bez znaczenia będzie także sprawa bezpieczeństwa dzieci samotnie przechodzących przez Park Dygasińskiego szczególnie w okresie jesienno- zimowym.

Nasze osiedle liczy około 6 tys. mieszkańców. W ostatnim okresie osiedle powiększyło się w wyniku wybudowania siedmiu bloków z 250 mieszkaniami w których głównie mieszkają młodzi ludzie z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Osoby te planując zakup mieszkań w naszej spółdzielni brali pod uwagę posiadaną infrastrukturę tj. bliskość szkoły, przedszkoli, żłobków i placówek usługowo – handlowych.

W obecnym czasie następuje naturalna wymiana pokoleniowa, która wpływa na zwiększenie ilości dzieci na naszym osiedlu, co należy również wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tak ważnej decyzji.

Spółdzielnia wiele zrobiła z myślą o wzroście ilości dzieci, budując za własne środki obok Szkoły Podstawowej nr 1 dwa boiska wielofunkcyjne oraz place do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na powietrzu i nie zamierza na tym poprzestać.

W niedalekiej przeszłości zlikwidowano nam przychodnię zdrowia co było dużym błędem ze strony władz miasta. W wyniku starań poczynionych przez Spółdzielnię udało się ponownie uruchomić przychodnię, która okazała się bardzo potrzebna i niezbędna w naszym rejonie.

Oby i w tym przypadku nie okazało się po pewnym czasie, że pochopnie podjęto decyzję o przeniesieniu szkoły na inne osiedle, nie licząc się ze zdaniem mieszkańców.

Szkoła Podstawowa nr 1 istnieje od 1978 roku i wpisała się na stałe swoimi osiągnięciami w nasze osiedle. Nie można nieprzemyślaną decyzją burzyć historii i tradycji lokalnej społeczności.

Liczymy że władze Kielc wsłuchają się w głosy naszych mieszkańców i odstąpią od zabrania tej szkoły.

Pod listem podpisał się prezes spółdzielni Eryk Wilkoński oraz zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Józef Binkowski.