Nowe zasady gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiedzialność za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie spoczywała po stronie gmin. Poniżej przedstawione są ogólne zasady dotyczące segregacji śmieci.

Pojemnik zielony
Butelki szklane
Słoiki
Szklane opakowania po kosmetykach
Pojemnik żółty
Butelki plastikowe
Plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach
Kartony, opakowania wielomateriałowe
Opakowania aluminiowe i stalowe (puszki, folie)
Gazety, książki, katalogi, prospekty, tektura, papier
Pojemnik ogólny
Resztki jedzenia
Odpady higieniczne
Zatłuszczone opakowania
Brudny papier
Odpady niebezpieczne
Baterie
Leki
Żarówki
Sprzęt elektroniczny
Gruz budowlany