Odbiory na Nowym Bocianku

Powołana przez Radę Nadzorczą Komisja odbiorowa dokona ponownego przeglądu zasobów celem końcowego odbioru I etapu inwestycji.

 

Skład komisji:

  • Zdzisław Nowak – członek Rady Nadzorczej
  • Tadeusz Kaleta – członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Kubicki – Z-ca Prezesa Zarządu
  • Lechosław Marzec – inspektor ds. technicznych
  • Zbigniew Wieczorek – inspektor ds. technicznych

Harmonogram odbiorów:

  • Wyspiańskiego 1C – 03.09.13 godz. 13-16
  • Wyspiańskiego 1D – 04.09.13 godz. 13-16
  • Wyspiańskiego 1E – 05.09.13 godz. 13-16