Archive for 5 maja 2014

Więcej zieleni na osiedlu

Kilkaset nowych drzew i krzewów zostanie zasadzonych tej wiosny na terenie osiedla Bocianek w Kielcach. Na zakup sadzonek wydano blisko pięć tysięcy złotych.

Read more

Przetarg na wymianę poziomów instalacji wody zimnej w 13 budynkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bocianek” w Kielcach, ul. Konopnickiej 5, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji wody zimnej w 13 budynkach (83 klatki ): Konopnickiej 1, 3,7, 9, 11, Norwida 2, Wyspiańskiego 1, 6, 8, Staffa 1, 3, Gałczyńskiego 4, 8.

Read more

Przetarg na dostawę i montaż domofonów cyfrowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5 ogłasza nieograniczony przetarg na dostawę i montaż domofonów cyfrowych w czterech klatkach budynku przy ul. Wyspiańskiego 1A – 50 mieszkań.

Read more

Przetarg na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie osiedla „Bocianek”

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach, ul. Konopnickiej 5, ogłasza nieograniczony przetarg na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie SM „Bocianek” o łącznej powierzchni 200 m².

Read more

Przetarg na roboty brukarskie na terenie osiedla „Bocianek”

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach, ul. Konopnickiej 5, ogłasza nieograniczony przetarg na roboty brukarskie na terenie S.M. „Bocianek” o łącznej powierzchni 3658 m².

Read more

Przetarg na wymianę okienek piwnicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5 ogłasza przetarg nieograniczony na: wymianę okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Norwida 1 i 6 oraz ul. Staffa 6 i 8 – łącznie 58 szt.

Read more