Przetarg na wymianę poziomów instalacji wody zimnej w 13 budynkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bocianek” w Kielcach, ul. Konopnickiej 5, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów instalacji wody zimnej w 13 budynkach (83 klatki ): Konopnickiej 1, 3,7, 9, 11, Norwida 2, Wyspiańskiego 1, 6, 8, Staffa 1, 3, Gałczyńskiego 4, 8.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 12°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 28.05.14 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” w kwocie 50 zł/szt.

Wymagane wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 27 maja 2014 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.