Kładka nad al.Solidarności – urzędnicy czekają na nasze opinie

Do konsultacji społecznych został wyłożony projekt kładki pieszo-rowerowej nad al. Solidarności. Swoje opinie i zastrzeżenia można składać do 6 czerwca.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że została przygotowana koncepcja techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad al. Solidarności (droga krajowa nr 73) w Kielcach”.
Z koncepcją w/w zadania inwestycyjnego można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Zarząd Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30 lub na stronach internetowych urzędu www.mzd.kielce.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Kielc na temat potrzeby budowy kładki pieszo-rowerowej we wskazanej lokalizacji.

Swoje opinie należy składać do dnia 06.06.2014r. na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce.

Opinie można także składać pocztą elektroniczą na adres rzecznik@mzd.kielce.pl z podaniem danych adresowych zgłaszającego. Opinie anonimowe nie będą uwzględniane przy tworzeniu raportu z konsultacji.

   Zobacz gdzie powstanie i jak będzie wyglądała kładka nad al. Solidarności.