Kandydaci do Rady Nadzorczej

29 osób ubiega się o miejsce w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Prezentujemy nazwiska i podstawowe informacje o kandydatach.

Dziewiątkę, która przez najbliższe trzy lata będzie zasiadać w Radzie wybierzemy podczas Walnego Zgromadzenia 11 czerwca. Obrady odbędą się w Hotelu Kongresowym w Kielcach (Exbud). Początek o godz. 17.

Oto lista osób ubiegających się o miejsce w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

lp Nazwisko Imię Wiek Wykształcenie Miejsce pracy
1 Bielec Józefa 63 zawodowe Emeryt
2 Binkowski Józef 67 wyższe prawnicze Emeryt
3 Brzeszcz Jan 82 średnie techniczne emeryt
4 Czechowski Czesław 65 średnie budowlane Nie pracuje
5 Dudek Dariusz 52 wyższe ekonomiczne Administacja skarbowa
6 Kaczmarczyk Józef 67 średnie techniczne emeryt
7 Kaleta Tadeusz 61 średnie techniczne geolog Działalność gospodarcza
8 Kamiński Stanisław 65 średnie mechaniczne emeryt
9 Kamiński Wiesław 79 wyższe mechaniczne emeryt
10 Kłosowski Ryszard 61 wyższe ekonomista EKU Warszawa
11 Kołomański Stanisław 72 zawodowe emeryt
12 Kotlarz Tadeusz 56 zawodowe rencista
13 Kruk Przemysław 35 wyższe prawnicze Świętokrzyski Urząd Wojewódzki NFZ
14 Krzyk Zdzisława 68 wyższe projektant zieleni emeryt
15 Kwieciński Zbigniew 72 średnie mechaniczne emeryt
16 Łakomiec Teresa 54 wyższe ekonomista Administracja publiczna
17 Maciąg Elżbieta 54 wyższe ekonomista Zespół Szkół Mechanicznych
18 Mikołajczyk Stanisław 65 zawodowe-hydraulik emeryt
19 Mikurda Ryszard 73 wyższe geodeta emeryt
20 Nawrot Krzysztof 69 wyższe brak danych emeryt
21 Nowak Alicja 64 średnie techniczne budownictwo ogólne emeryt
22 Nowak Zdzisław 62 budowlane Działalność gospodarcza
23 Pacan Regina 67 średnie ekonomista emeryt
24 Paw Wojciech 66 średnie ogólne emeryt
25 Pawlik Barbara 65 średnie kreślarz emeryt
26 Szczodra Zofia 69 wyższe ekomista Emeryt
27 Tatarski Tadeusz 62 średnie mechanik rencista
28 Zieliński Jan 74 średnie technik emeryt
29 Żmijski Stanisław 67 średnie budowlane emeryt