Posts Tagged: Rada Nadzorcza

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej SM Bocianek odbyło się w środę 5 lipca. Jej członkowie wybrali ze swojego grona osobę, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego. Ustalono także skład prezydium oraz poszczególnych komisji.

Read more

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej. Dariusz Dudek wybrany na przewodniczącego.

Dariusz Dudek został przewodniczącym nowej Rady Nadzorczej SM Bocianek. Prezentujemy nazwiska osób które zasiadły w prezydium Rady i członków poszczególnych komisji.

Read more

Nowa Rada Nadzorcza wybrana

Dziś 11 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Prezentujemy nazwiska członków nowej Rady Nadzorczej.

Read more

Kandydaci do Rady Nadzorczej

29 osób ubiega się o miejsce w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Prezentujemy nazwiska i podstawowe informacje o kandydatach.

Read more

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółdzielni

Zdzisław Nowak, pełniący dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek został zawieszony w czynnościach. Odwołano go także z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Read more