Nowa Rada Nadzorcza wybrana

Dziś 11 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Prezentujemy nazwiska członków nowej Rady Nadzorczej.

DSC_1922

Józef Binkowski (158 głosów), Zofia Szczodra (128 głosów), Dariusz Dudek (126 głosów), Przemysław Kruk (120 głosów), Regina Pacan (108 głosów), Jan Zieliński (107 głosów), Wiesław Kamiński (100 głosów), Alicja Nowak (94 głosy) oraz Nawrot Krzysztof (77 głosów). To osoby wybrane podczas Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej. Nazwiska publikujemy w kolejności zgodnej z ilością otrzymanych głosów przez poszczególnych kandydatów (od największej do najmniejszej).

O sporym pechu podczas głosowania może mówić Wojciech Paw, który otrzymał tyle samo głosów co Krzysztof Nawrot (77). Zgodnie ze statutem spółdzielni o tym, który z nich wejdzie do Rady zdecydowała kolejność alfabetyczna ich nazwisk.

Po raz pierwszy w historii naszej spółdzielni głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywały się w formie elektronicznej (na zdjęciu obok).

Wszyscy członkowie zarządu zdecydowaną większością głosów otrzymali absolutorium.

Wkrótce kolejne informacji na temat Walnego Zgromadzenia.