Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej. Dariusz Dudek wybrany na przewodniczącego.

Dariusz Dudek został przewodniczącym nowej Rady Nadzorczej SM Bocianek. Prezentujemy nazwiska osób które zasiadły w prezydium Rady i członków poszczególnych komisji.

DSC_0118

Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Nadzorczej SM Bocianek kadencji 2014-2017.

Dziś 16 czerwca o godz. 17 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej, która została wybrana podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 11 czerwca 2014 r.

Do czasu wybrania przewodniczącego obrady prowadził Wiesław Kamiński, który przewodniczył obradom Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczącym nowej Rady został Dariusz Dudek, jego zastępcą Józef  Binkowski, a sekretarzem Alicja Nowak.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.

Komisja Rewizyjna:
Zofia Szczodra – przewodnicząca
Przemysław Kruk – zastępca przewodniczącej
Regina Pacan – członek.

Komisja GZM:
Wiesław Kamiński – przewodniczący
Krzysztof Nawrot – zastępca przewodniczącego
Jan Zieliński – członek

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani podczas Walnego Zgromadzenia 11 czerwca 2014 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani podczas Walnego Zgromadzenia 11 czerwca 2014 roku.