Nowy regulamin

Nowy regulamin dotyczący rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez spółdzielnię został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 26 lutego 2015 roku.

Każdy właściciel garażu będzie musiał się zapoznać z regulaminem i podpisać w tej sprawie stosowne oświadczenie. Dokument zatwierdzony uchwałą nr 2/15 Rady Nadzorczej z dnia
26 lutego 2015 r. reguluje kwestię opłat za energię elektryczną zużytą w garażach. Można przeczytać go w całości klikając na link znajdujący się pod artykułem lub w zakładce spółdzielnia w kategorii dokumenty.