Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia

Już dziś 17 września odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

Tematem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie budowy Centrum Kultury i Sztuki Bocianek na terenie osiedla. O sprawie informowano na łamach ostatniego numeru “Echa Bocianka”.

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej złożyły wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych
na budowę Centrum Kultury i Sztuki Bocianek z parkingiem wielostanowiskowym.
– Dokumenty złożyliśmy już w Urzędzie Miasta, który jest partnerem i koordynatorem projektu unijnego – mówi Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach.

Do tego, by podpisać umowę na dofinansowanie unijne oraz rozpocząć budowę Centrum niezbędna jest uchwała Walnego Zgromadzenia, a to odbędzie się już dziś 17 września o godz. 17 w Hotelu Kongresowym (Exbud-Skanska) przy alei Solidarności w Kielcach.

Zachęcamy do uczestnictwa w obradach.