Terapia dla dzieci i nie tylko

Na Nowym Bocianku otwarty został Gabinet Terapeutyczny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.

Autyzm_internet

We wrześniu 2015 roku otwarty został na Nowym Bocianku przy ulicy Wyspiańskiego 1 B lokal 5 Gabinet Terapeutyczny ASPI dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z autyzmem , zespołem Aspergera i z całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
Gabinet Terapeutyczny ASPI prowadzony jest przez magister Sylwię Tomczyk – absolwentkę Akademii Świętokrzyskiej o kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną, a także po ukończonych studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadząca Gabinet poszerzała również swoją wiedzę w zakresie autyzmu na licznych szkoleniach specjalistycznych i kursach przygotowujących do pracy z osobami z autyzmem jak i zespołem Aspergera organizowanych przez SYNAPSIS i Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Warszawie.
Poza przygotowaniem teoretycznym prowadząca Gabinet posiada 11 – letnie doświadczenie praktyczne w udzielaniu pomocy rodzicom, dzieciom, młodzieży borykającej się z problemami wynikającymi z autyzmu, zespołu Aspergera oraz innymi zaburzeniami.
Rodzice zgłaszający swoje dziecko lub nastolatka na konsultację do Gabinetu Terapeutycznego uzyskają odpowiednio dobraną terapię dla swojego dziecka z uwzględnieniem mocnych stron jak i problemów w funkcjonowaniu ( zajęcia indywidualne, trening umiejętności społecznych tzw. TUS itp.). Podczas zajęć ich treść dostosowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka – może obejmować między innymi wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie komunikacji, rozwoju poznawczego, grafomotoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej, psychoedukacji w zakresie umiejętności społecznych oraz samopoznania. W przypadku zajęć grupowych (TUS) główny nacisk kładziony będzie na naukę funkcjonowania w grupie i współpracy z innymi dziećmi jak również rozwijaniu umiejętności społecznych niezbędnych w przedszkolu, szkole, czy codziennym życiu. Rodzice uzyskają również wskazówki, programy terapeutyczne i stymulacyjne do pracy z dzieckiem, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka. W miarę potrzeb prowadzone będą diagnozy z udziałem doświadczonego oligofrenopedagoga , psychologa i lekarza psychiatrę. W gabinecie organizowane będą również warsztaty dla rodziców. Celem zajęć będzie poznanie dziecka, próba zrozumienia jego trudnych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z nimi i z negatywnymi emocjami, które towarzyszą w jego wychowaniu. Rodzice podczas spotkań nauczą się wydobywać i widzieć dobre strony swojego dziecka oraz jego możliwości. Jest to dobra okazja do podzielenia się swoją wiedzą z innymi osobami, które są w podobnej sytuacji i spotykają się z podobnymi problemami wychowawczymi. Również organizowane będą zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mających zespół Aspergera.
Celem prowadzonych zajęć będzie nauka radzenia sobie przez dzieci, młodzież czy osoby dorosłe z własnymi słabościami, nauka tożsamości, poznawanie siebie (swoich mocnych i słabych stron), umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami wynikającymi z nieporadności w kontaktach społecznych.
Gabinet Terapeutyczny swoją pomocą obejmuje również zdrowe rodzeństwo w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z posiadania brata lub siostry z autyzmem lub zespołem Aspergera jak i dzieci, które mają problemy z zachowaniem i dostosowaniem się do grupy rówieśniczej.
Prowadząca Gabinet zaprasza osoby zainteresowane.
Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu 517 -269-717.
Bardziej szczegółowa informacja dostępna na stronie www.aspi.org.pl