Zarząd z absolutorium

Wczoraj 2 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie SM Bocianek. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutorium.

DSC_0238Podczas obrad członkowie spółdzielni wysłuchali sprawozdań z rocznej działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółdzielni. Przedstawiona im także sprawozdanie finansowe. Wszystkie te dokumenty wkrótce opublikujemy na stronie www.smbocianek.pl

Jednym z najważniejszych punktów obrad Walnego Zgromadzenia było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków zarządu, czyli swoista ocena ich pracy.

Cały zarząd praktycznie jednogłośnie uzyskał absolutorium.

Wkrótce opublikujemy galerię zdjęć z Walnego Zgromadzenia.