Archive for maj, 2016

Godziny pracy spółdzielni 27 maja

Informujemy, że w piątek 27 maja Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek funkcjonuje tak jak w każdy piątek.

Read more

Nowy plac gimnastyczny


Nowy plac rekreacyjny z urządzeniami gimnastycznymi powstał na terenie osiedla Bocianek.

Read more

Walne Zgromadzenie – 2 czerwca

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbędzie się 2 czerwca 2016 roku o godz. 16.

Read more

Dwa nowe przetargi

Dwa nowe przetargi ogłasza Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach.

Read more

Harmonogram odczytu wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek informuje iż w maju będą wykonywane odczyty wskazań wodomierzy. Oto harmonogram.

Read more

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Informujemy, że członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek pełnią dyżury w budynku spółdzielni.

Read more