Informacja dla członków spółdzielni

Informujemy Członków Spółdzielni, że w związku z modernizacją zakładki DOKUMENTY” związaną z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 wszystkie dokumenty będą dostępne w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni.

Po zakończonej modernizacji zapraszamy Członków Spółdzielni po odbiór kodów dostępu. O terminie poinformujemy na stronie internetowej S.M. „Bocianek”.