Zawiadomienie ws. rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

Prezentujemy pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie “Rozbudowy drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi dwujezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce”.

Pismo w formacie pdf do pobrania oraz do druku