Bocianek sadzi drzewa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek zgłosiła nasadzenie drzew na terenie naszego osiedla w ramach akcji  “Kielce sadzą drzewa” realizowanej przez Urząd Miasta.

– Zaproponowaliśmy, aby wykonać nasadzenia w pasie zieleni pomiędzy budynkami Norwida 1 i 3, a Wyspiańskiego 4, 6, 8 – informuje Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Akcja “Kielce sadzą drzewa” rozpocznie się 17 listopada. Na terenie miasta ma być posadzonych około 200 drzew i krzewów. Propozycje lokalizacji można zgłaszać mailowo na adres: fundacja@odzyskajsrodowisko.pl
Można też wziąć udział w konsultacjach społecznych które odbędą się 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Jurajskiej 7 w Kielcach.