Archive for 15 lipca 2013

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach. Spośród 2 185 uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni do Sali Kongresowej Hotelu Kongresowego – Centrum Biznesu przybyły 103 osoby, co stanowiło zaledwie 2,12 % wszystkich mandatów.

Read more