Apel policji do mieszkańców osiedla

Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim czasie na terenie naszego osiedla dochodzi do kradzieży elementów wyposażenia pojazdów, zniszczeń i uszkodzeń samochodów, a także elewacji budynków mieszkalnych i użytkowych.

Mając na względzie poprawę stanu bezpieczeństwa Policjanci Komisariatu Policji I w Kielcach apelują do wszystkich mieszkańców naszego osiedla o zwrócenie szczególnej uwagi na Osoby zgrupowane w okolicach klatek schodowych czy parkingów niestrzeżonych. Najczęściej to z grona tych osób wywodzą się sprawcy dokonywanych kradzieży, zniszczeń i aktów wandalizmu godzących w Państwa bezpieczeństwo.

W przypadkach dostrzeżenia podejrzanego zachowania osób prosimy niezwłocznie powiadamiać policję, dzwoniąc na bezpłatne numery alarmowe 997 lub 112. (Telefon bezpośrednio do Komisariatu Policji l w Kielcach 41 349 31 10 czynny całą dobę).

Taki sposób współdziałania przyczyni się do zwiększenia skuteczności służby policji, poprawy poziomu Państwa bezpieczeństwa w tym również mienia zarówno prywatnego jak i spółdzielczego.

Komendant Komisariatu Policji I w Kielcach
kom. Tomasz Jarosz