Archive for 7 kwietnia 2024

Dokumenty na Walne Zgromadzenie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu z podaną datą miejscem i godziną obrad, projekty uchwał, które będą głosowana, a także pełnomocnictwo dla osób, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w obradach i chciałyby wysłać na nie swojego pełnomocnika. Te i inne dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
Read more