Archive for 4 kwietnia 2024

Walne Zgromadzenie – porządek obrad

26 kwietnia (piątek) o godz. 17 w Kieleckim Centrum Biznesu (dawny Exbud) odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Zgodnie z zapisami statutu zarząd podaje do publicznej wiadomości porządek obrad.
Read more