Archive for 26 kwietnia 2024

Trwają obrady Walnego Zgromadzenia

Trwają obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Jego uczestnicy podejmą dziś decyzje w kilku ważnych sprawach.
Read more