Archive for 26 czerwca 2017

Ważny komunikat

U W A G A

W związku z przygotowaniami  obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach,

w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek):

– Biuro spółdzielni czynne będzie w godzinach od 7:00 do 15:00.

– Kasa spółdzielni  czynna będzie w godzinach od 11:45 do 14:30.

Read more