Archive for 6 czerwca 2017

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

29 czerwca o godz. 17 w Hotelu Kongresowym (Exbud-Skanska) przy al. Solidarności 34 w Kielcach odbędzie się walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Read more

Szkolili się w Niemczech

Od ponad ćwierć wieku Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach przy ul. Zgoda 31. Dziś uczniowie wykonują głównie prace remontowe i naprawcze co spotyka się z bardzo dobrym odbiorem wśród mieszkańców Osiedla Bocianek.

Read more