Archive for 1 czerwca 2017

Harmonogram odczytu wodomierzy

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informują o terminie odczytu wodomierzy.
Read more