Walne Zgromadzenie – porządek obrad

26 kwietnia (piątek) o godz. 17 w Kieleckim Centrum Biznesu (dawny Exbud) odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Zgodnie z zapisami statutu zarząd podaje do publicznej wiadomości porządek obrad.
Poniżej znajduje się porządek obrad. Wystarczy na niego kliknąć aby powiększyć, pobrać lub wydrukować dokument.
Uwaga! Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w Walnym zgromadzeniu. Mogą delegować na obrady swojego przedstawiciela. W takim wypadku osoba delegowana musi posiadać stosowne pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa znajduje się pod porządkiem obrad. 

 

Poniżej wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu