Nowa uchwała na Walne Zgromadzenie

Do Zarządu Spółdzielni wpłynął projekt uchwały zaproponowanej przez członka SM Bocianek. Będzie on przedmiotem dyskusji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędą się 26 kwietnia w Kieleckim Centrum Biznesu.
W związku z zaproponowaną uchwałą, władze spółdzielni podjęły decyzję o wprowadzeniu jej do porządku obrad.
Nowy porządek obrad oraz zaproponowany projekt uchwały znajdują się na naszej stronie internetowej smbocianek.pl w sekcji “Dokument”. 
Materiały na Walne Zgromadzenie dostępne są po zalogowaniu.
www.smbocianek.pl/dokumenty