Ogłoszenia

Rusza całodobowa obsługa techniczna

OGŁOSZENIE

Read more

Długi weekend – godziny pracy spółdzielni

Informujemy, że 12 czerwca – w piątek po święcie Bożego Ciała, biuro Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek będzie nieczynne.

Read more

Otwieramy kasę spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informuje, że

od dnia 21.04 do 30.04.2020 roku

wznowiona zostaje praca kasy Spółdzielni.

Read more

Zmiana wysokości opłat

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat

Na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że:

  • zgodnie zuchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2020 roku ulegnie zmianie stawka podatku od nieruchomości:

-dla lokali wyodrębnionych z dotychczasowych 0,04 zł/m² na 0,05 zł/m² ( wzrost o 0,01 zł/m²),

-dla lokali niewyodrębnionych z dotychczasowych 0,11 zł/m² na 0,12 zł/m² ( wzrost o 0,01 zł/m²),

  • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 kwietnia 2020 roku ulegnie zmianie opłata za gospodarowanie odpadami z dotychczasowej 9,50 zł/ osobę zgłoszoną do zamieszkania na 14,00 zł/osobę (wzrost o 4,50 zł/osobę).
Read more

Wigilia i Sylwester – godziny pracy spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informuje, że w dniach:

24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) 2019 roku

Read more

Zapraszamy do składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach zaprasza do składania ofert na Wykonanie audytów energetycznych wraz z wyliczeniem mocy zamówionych, analizą zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz badaniem kamerą termowizyjną,dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Read more

Termin odczyty liczników w garażach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” informuje,

że w dniach 28-29.11.2019

w godzinach 16:00-18:00

konserwatorzy będą odczytywać

stany liczników energii elektrycznej

w garażach przy ul. Konopnickiej.

Read more

Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bocianek” posiada lokal usługowo-handlowy do wynajęcia.
Read more
« Poprzednia stronaNastępna strona »