Harmonogram odczytu wodomierzy

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informują o terminie odczytu wodomierzy.

 

 

 

Harmonogram odczytów wodomierzy SM ,,Bocianek’’ – CZERWIEC 2017.

Adres
Data odczytu
Godziny odczytu
tel. osoby odczytującej
Gałczyńskiego 1
20.06.2017
13:00-20:00
608800563
Gałczyńskiego 2
21.06.2017
9:00-20:00
608800563
Gałczyńskiego 3
21.06.2017
11:30-20:00
608800563
Gałczyńskiego 4
20.06.2017
16:00-17:30
501485181
Gałczyńskiego 5
21.06.2017
15:30-18:00
501485181
Gałczyńskiego 6
21.06.2017
9:00-20:00
501485181
Gałczyńskiego 8
21.06.2017
11:00-20:00
501485181
Kasprowicza 1
19.06.2017
9:00-20:00
608800563
Kasprowicza 3
19.06.2017
11:30-20:00
608800563
Staffa 1
19.06.2017
16:30-18:00
501485181
Staffa 3
20.06.2017
9:00-20:00
501485181
Staffa 4
19.06.2017
11:00-20:00
501485181
Staffa 5
20.06.2017
11:00-20:00
501485181
Staffa 6
19.06.2017
9:00-20:00
501485181
Staffa 8
20.06.2017
19:00-20:15
504106380
Konopnickiej 1
19.06.2017
18:15-20:00
504106380
Konopnickiej 3
19.06.2017
16:30-18:30
504106380
Konopnickiej 7
20.06.2017
16:30-19:15
504106380
Konopnickiej 9
19.06.2017
16:30-18:30
504106380
Konopnickiej 11
20.06.2017
9:00-20:00
608800563
Norwida 1
21.06.2017
19:00-20:15
504106380
Norwida 2
19.06.2017
18:15-20:00
504106380
Norwida 3
20.06.2017
15:30-16:30
504106380
Norwida 4
21.06.2017
17:00-19:00
504106380
Norwida 6
21.06.2017
15:30-17:30
504106380
Wyspiańskiego 1
19.06.2017
15:30-16:30
504106380
Wyspiańskiego 1A
19.06.2017
15:30-16:30
504106380
Wyspiańskiego 3
20.06.2017
16:30-18:30
504106380
Wyspiańskiego 4
20.06.2017
15:30-16:30
504106380
Wyspiańskiego 5
20.06.2017
18:30-20:00
504106380
Wyspiańskiego 6
21.06.2017
17:00-19:00
504106380
Wyspiańskiego 8
21.06.2017
15:30-17:30
504106380