Szkolili się w Niemczech

Od ponad ćwierć wieku Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach przy ul. Zgoda 31. Dziś uczniowie wykonują głównie prace remontowe i naprawcze co spotyka się z bardzo dobrym odbiorem wśród mieszkańców Osiedla Bocianek.

W celu podniesienia swoich umiejętności zawodowych w maju tego roku, 36 uczniów klas II i III z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach uczestniczyło w dwutygodniowym stażu w ramach realizacji przez szkołę kolejnego projektu „Dobra praktyka to dobrzy fachowcy”

Partnerem projektu był Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgi w Poczdamie. W czasie tego stażu uczniowie kwalifikacji Technik Drogownictwa i Technik Architektury Krajobrazu doskonalili swoje kwalifikacje w Ośrodku Szkoleniowym BFW we Frankfurcie n. Odrą w ramach praktyki zawodowej i zajęć praktycznych. Przed wyjazdem uczniowie wzięli udział w dodatkowych lekcjach z języka niemieckiego i w przygotowaniu kulturowo-pedagogicznym.

Pierwsze dni pobytu na stażu, były dla uczestników czasem, w którym musieli się przystosować do nowego otoczenia, nowej kultury i oczywiście nowych wymagań. W dni robocze uczniowie odbywający zajęcia warsztatowe w Ośrodku Kształcenia Zawodowego BFW we Frankfurcie zapoznali się z różnymi rozwiązaniami technicznymi, poszerzyli wiedzę i udoskonalili swoje umiejętności z kierunku Technik Architektury Krajobrazu i Technik Drogownictwa.

Współpraca z niemieckimi instruktorami prowadzącymi zajęcia układała się bardzo dobrze. Chwalono uczniów za pracowitość, umiejętności zawodowe i językowe.

Oczywiście w weekend i większość popołudni uczniowie spędzali na zwiedzaniu Frankfurtu, Cottbus, Berlina i Poczdamu. Poznali wiele ciekawych miejsc i wiele zabytków jak np.: Reichstag, Bramę Brandenburską, katedrę Berlińską, podziwiali panoramę miasta ze słynnej kopuły Reichstagu, zobaczyli Alexander Platz, słynny Mur Berliński, płynęli statkiem po rzece Szprewie. W Poczdamie zwiedzili piękny Pałac Sanssouci, fotografowali ciekawe obiekty, spacerowali Dzielnicą Holenderską. Mieli okazję zwiedzić międzynarodową wystawę kwiatów IGA na której podziwiali roślinność i ogrody z różnych rejonów świata.

Podczas pobytu na stażu uczniowie poznali niemiecki system pracy, zwyczaje naszych sąsiadów, otworzyli się na inne kultury, uczyli się przystosowania do nowych warunków, doskonalili języki obce, pracowali w grupie.

Uczniowie przebywający na stażu zdobyli duże doświadczenie zawodowe, co zostało po przyjeździe do Polski sprawdzone po i potwierdzone przez Firmę Atlas .

Otrzymali certyfikat z odbytego stażu w Niemczech, oraz Europass Mobilność – certyfikat potwierdzający zdobyte przez uczniów kwalifikacje oraz umiejętności, uznawany w całej Europie.

Staż w Niemczech był cennym doświadczeniem zawodowym i osobistym dla każdego uczestnika.

Cały projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Pobyt na stażu w Niemczech i zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie przez uczniów coraz to większych wyzwań remontowych na osiedlu Bocianek.

 

Poniżej galeria zdjęć. Kliknij na fotografię aby ją powiększyć