Wyniki ankiety w sprawie funduszu remontowego

Władze spółdzielni mieszkaniowej Bocianek w Kielcach przeprowadziły ankietę w sprawie wydatkowania pieniędzy z funduszu remontowego. Prezentujemy wyniki badania.