Trwają obrady Walnego Zgromadzenia

Trwają obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Jego uczestnicy podejmą dziś decyzje w kilku ważnych sprawach.
Walne Zgromadzenie odbywa się w Kieleckim Centrum Biznesu (dawny Exbud). Rozpoczęło się o godz. 17. Spółdzielcy wysłuchają dziś:
  • sprawozdanie finansowe za 2023 rok,
  • z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
  • z działalności Zarządu SM Bcianek w 2023 roku.
Głosowanych będzie także kilka ważnych dla mieszkańców osiedla uchwał, między innymi w sprawie:
  • udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  • ustalenia kierunku rozwoju spółdzielni poprzez przekazanie działek pod budowę nowych garaży.
W tej ostatniej sprawie pod głosowanie trafi także projekt złożony przez mieszkańców, który zakłada przekazanie działek należących do spółdzielni prywatnym osobom, aby mogli na nich za własne środki wybudować sobie garaże.