Koniec sezonu grzewczego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek informuje, że 30 kwietnia w blokach na terenie osiedla zostanie wyłączone ogrzewanie.